Technics SB-G90 Třída Grand – Phase-Precision Driver (BDMA, 16cm subwoofer), černý

Klíčové vlastnosti

  • Reproduktorová soustava jako bodový zdroj zvuku
  • Budicí stupeň Phase Precision (koaxiální 2pásmová reprosoustava)
  • Vyvážená montážní architektura reproduktorů (BDMA)
  • Hloubkový reproduktor o průměru 16 cm s nízkým zkreslením a velkým rozkmitem
  • Vysoce kvalitní síťový obvod
  • Vysoce tuhá skříňka

Technics SB-G90 Třída Grand – Phase-Precision Driver (BDMA, 16cm subwoofer), černý

55990

Oficiální česká distribuce

Až 10 splátek s 0% (RPSN=0%) nebo
až 72 splátek se standardní úrokovou sazbou.

Doprava zdarma

Popis

Technics SB-G90E-K ast 1243233.png.pub.crop.pc.thumb.640.1200

SB-G90

Grand Class

Bylo dosaženo dokonalého potlačení nežádoucích vibrací jednotlivých reproduktorů i skříňky. Samostatně stojící reprosoustava umožňuje dosahování čistého podání, plnosti a prostorového výrazu zvuku.

Vlastnosti

Reproduktorová soustava jako bodový zdroj zvuku

Ideálního stavu je při reprodukci zvuku s plným prostorovým výrazem dosaženo tehdy, je-li v jakémkoli poslechovém místě zajištěn vzájemný soulad čel vln vyzařovaných reprosoustavami, což znamená, že je k dispozici bodový zdroj zvuku. Soustava SB-G90, která převzala koncepci lineární fázové charakteristiky, využívá nově vyvinuté dvoupásmové koaxiální kuželové reproduktorové jednotky (zahrnující středopásmový i výškový reproduktor) s cílem dosáhnou rychlé odezvy a vysoké úrovně citlivosti při reprodukci.

Budicí stupeň Phase Precision (koaxiální 2pásmová reprosoustava)

Ve výškovém reproduktoru je použita membrána vrchlíkového tvaru, která je vyrobena z lehkého eloxovaného hliníku o vysoké tuhosti. Reprodukce v širokém frekvenčním pásmu do 100 kHz je umožněna použitím nového vrchlíkového tvaru, který je optimalizován prostřednictvím simulace, a rovněž dosahováním vyššího stupně rovnoměrnosti fázových charakteristik prostřednictvím technologie phase plug. Kromě toho jsou v reproduktorové soustavě SB-G90 použity zdola zavěšené hlasové cívky s vysoce lineárním buzením, jejichž magnetické mezery obsahují vstříknutou magnetickou tekutinu, která potlačuje nárůst teploty, čímž zajišťuje vynikající linearitu výkonu. Tyto vlastnosti umožňují reprodukci zvuku ve vysokofrekvenčním pásmu s mimořádnou zřetelností detailů a vysokou mírou vytříbenosti. Stejně jako výškový reproduktor, využívá také středopásmový reproduktor membránu, která je vyrobena z lehkého eloxovaného hliníku o vysoké tuhosti, avšak která má kuželový tvar. U magnetického obvodu je dosahováno nízké úrovně zkreslení a zvýšeného budicího účinku díky použití rozměrných magnetů, měděných uzávěrů a zdola zavěšených hlasových cívek s vysoce lineárním buzením. Nosná konstrukce, která zahrnuje houževnatý, tlakově litý rám, je navíc opatřena rameny odvádějícími a rozptylujícími vibrace, čímž je umožněno účinné potlačování i těch nejslabších zbytečných zvukových rezonancí. Tyto vlastnosti umožňují reprodukci středopásmových frekvencí s vynikající přesností a odezvou. Kromě toho je u středopásmových reproduktorů použita membrána kuželového tvaru, jejíž středový bod, ve kterém dochází k utváření zvuku, je umístěn v axiálním směru blíže odpovídajícímu středovému bodu výškového reproduktoru, přičemž poloha vrchlíkového výškového reproduktoru umístěného ve středu membrány širokopásmového reproduktoru je přesně odladěna, čímž je dosahováno odstranění časové prodlevy v každém frekvenčním rozsahu a tedy i odpovídající fázové linearity při reprodukci zvuku. Vnitřní konec membrány středopásmového reproduktoru má hladký tvar, díky čemuž v jeho oblasti nedochází ke zkreslování zvukových charakteristik výškového reproduktoru, přičemž tato membrána je navíc konstruována tak, aby umožňovala přenášení zvuku, který je vydáván příslušným výškovým reproduktorem, přímo do poslechového prostoru. Zvuk o středních i vysokých frekvencích je díky tomu reprodukován s vynikajícími úrovněmi přesnosti i odezvy a současně s mimořádně čistým podáním.

Technics SB-G90E-K ast 1262200.png.pub.thumb.644.644
Technics SB-G90E-K ast 1262217.png.pub.thumb.644.644

BDMA (vyvážená montážní architektura reproduktorů)

Při použití obvyklého způsobu montáže reproduktorové jednotky k přepážce je těžiště této reproduktorové jednotky umístěno v poloze oddálené od opěrných bodů, následkem čehož dochází k tomu, že síla působící na hlasovou cívku při jejím buzení, současně způsobuje vznik vibrací celé této reproduktorové jednotky. Tím pak vzniká zkreslení zvukových vln vytvářených membránou, které má za následek zhoršení celkové kvality zvuku. Při tomto způsobu montáže reproduktorové jednotky k přepážce navíc vzniká uspořádání, které snadno přenáší vibrace vlastní reproduktorové jednotky do přepážky, následkem čehož vznikají nežádoucí vibrace, které vycházejí přepážky a které opět způsobují zhoršení kvality zvuku.Při použití vyvážené montážní architektury reproduktorů je však reproduktorová jednotka přimontována k pomocné přepážce, která je nainstalována uvnitř skříňky v poloze odpovídající těžišti reproduktorové jednotky, jejíž vibrace jsou tím účinně potlačeny. Jelikož tedy reproduktorová jednotka není připevněna k přepážce z přední strany, je potlačeno přenášení nežádoucích vibrací z této reproduktorové jednotky do přepážky. Tímto potlačením nežádoucích vibrací vycházejících z membrány je umožněno další snížení míry zkreslení zvukových vln vytvářených membránou, což je předpokladem pro vznik zvukového pole s vynikajícím podáním zvuku vyznačujícím se působivou věrností a čistotou při současném zachování všech jemných detailů každého jednotlivého tónu.

Hloubkový reproduktor o průměru 16 cm s nízkým zkreslením a dlouhým rozkmitem

Pro hloubkové reproduktory je příznačné použití dvojitých magnetů, které vytvářejí vysoký budicí účinek, a magnetických obvodů se zdola zavěšenými hlasovými cívkami s vysoce lineárním buzením, měděnými objímkami a hliníkovými zkratovacími objímkami. Prostřednictvím této nově vyvinuté jednotky s dlouhým rozkmitem je dosahováno reprodukce nízkých frekvencí se širokým dynamickým rozsahem při mimořádně nízké úrovni zkreslení a vynikající odezvě, a to i při velké dráze rozkmitu. Nosná konstrukce, která zahrnuje houževnatý, tlakově litý rám, navíc odvádí a rozptyluje vibrace, čímž je umožněno účinné potlačování i těch nejslabších zbytečných zvukových rezonancí. Použití lehkých membrán z eloxovaného hliníku přitom zajišťuje stejnoměrnost tónů o středopásmových i vysokých frekvencích. Tyto vlastnosti umožňují reprodukci mohutných, výrazných hloubek.

Technics SB-G90E-K ast 1262233.png.pub.thumb.644.644

Vysoce kvalitní síťový obvod

Vytvoření vysoce kvalitního síťového obvodu bylo výsledkem opakovaných poslechových zkoušek a následných konstrukčních úprav, jejichž cílem bylo maximalizovat výkon každého jednotlivého reproduktoru a dosáhnout dokonale vyváženého podání zvuku. Vysoce kvalitní součásti, jakými jsou například kondenzátory s polypropylenovou fólií, tlumivky se vzduchovým jádrem a propojovací vodiče typu OFC, byly pečlivě vybrány na základě výsledků zkoušek vhodnosti jejich vlastností.Aby bylo zabráněno dalšímu šíření zvukových vibrací, které jsou z reproduktorových jednotek přenášeny do skříňky reproduktorové soustavy, a nepříznivému ovlivňování sítě těmito vibracemi, jsou síťové obvody nainstalovány ve vlastním vyhrazeném prostoru, který je od reproduktorových jednotek oddělen, čímž je umožněno prostorové vnímání reprodukovaného zvuku.

Technics SB-G90E-K ast 1262234.png.pub.thumb.644.644

Vysoce tuhá skříňka

Potřebná pevnost skříňky je v jejím vnitřním prostoru zajištěna použitím příčné konstrukce, která zahrnuje pomocné přepážky pro upevnění reproduktorových jednotek a vodorovné výztužné panely. Pro každou reproduktorovou jednotku je použita samostatná pomocná přepážka, čímž je minimalizováno vzájemnému přenášení vibrací mezi reproduktorovými jednotkami. Navíc je záměrným použitím dvou rozdílných druhů zvukově pohltivých materiálů a jejich optimálním umístěním uvnitř skříňky dosaženo potlačení vnitřních stojatých vln a snížení výskytu druhotných zvuků vznikajících následkem odrazů ve skříňce. Prostřednictvím vícenásobných polyuretanových (PU) povlaků, jimiž je opatřen povrch skříňky, tlumí vibrace skříňky, čímž je dosahováno naprostého potlačení vzniku nežádoucích zvuků. Tyto vlastnosti umožňují reprodukci v rozlehlém zvukovém poli s vynikajícím podáním zvuku.

Specifikace

Technics SB-G90E-K ast 1243234.png.pub.thumb.644.644

Reproduktorová soustava jako bodový zdroj zvuku

Budicí stupeň Phase Precision (koaxiální 2pásmová reprosoustava)

Vyvážená montážní architektura reproduktorů (BDMA)

Hloubkový reproduktor o průměru 16 cm s nízkým zkreslením a velkým rozkmitem

Vysoce kvalitní síťový obvod

Vysoce tuhá skříňka

Inspirujte se

Technics SB-G90E-K sb g90 getinspired 1

Technics SB-G90E-K sb g90 getinspired 2
Technics SB-G90E-K sb g90 getinspired 3
Technics SB-G90E-K sb g90 getinspired 4

Reproduktorová soustava SB-G90

Recenze

Napište své recenze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Manuály

Panasonic Manuals and Driver Software
Download or view product documentation, drivers or software by selecting product category and model number below or alternatively enter the model (a minimum of 5 characters is recommended)
  Available Downloads    
SBG90E

Operating Instructions 24/05/2017 English Canadian French Danish German Spanish Finnish French Italian Dutch Polish Swedish 1.0
SBG90M2E

Operating Instructions 06/09/2022 English Canadian French Danish German Spanish Finnish French Italian Dutch Polish Russian Swedish 2.0
SBG90E

Operating Instruction 05/10/2020 Czech 1.0
SBG90M2E

Operating Instruction 07/01/2022 Estonian 2.0
SBG90E

Operating Instruction 19/01/2021 Hungarian 1.0

Operating Instruction 09/10/2020 Romanian 1.0
SBG90M2E

Operating Instruction 07/04/2022 Romanian 1.0
  Available Downloads    

Otázky a odpovědi

Zatím nejsou žádné otázky. Buďte první, kdo se zeptá na tento produkt.